Unikátní závodOstrava - Kędzierzyn Koźle

PRAVIDLA

 

Kategorie:

Kánoe, Kajaky Muži / Ženy / Mix Vyhlášení kategie podmiňuje min 3 týmy v kat.
Výjimkou je kategorie 0, kde musí být přihlášené posádky 4.

Závod:

Etapa 1: 42Km

Etapa 2: 42Km

Etapa 0: 84Km

Registrace:

Registrace kompletních týmů nebo jednotlivců probíhá výhradně přes internetové stránky závodu – www.supermaraton.cz. Po řádném zaregistrování budou kapitánovi týmu odeslány formuláře "Prohlášení závodníka", které musí vyplnit každý závodník.

Vklad:

•  Startovné 300,- Kč jednotlivec / 500,-Kč dvojce Ve startovném půjčení vodáckého vybavení zdarma

•  Bezhotovostní platba - č.ú. 2300489062 /2010; do zprávy pro příjemce uvádějte, název týmu, nebo vlastní jméno

•  Platba v hotovosti Nádražní 116, Ostrava, ve vodáckém obchodu 9°°-16°°

•  Po zaplacení startovného a zaslání prohlášení závodníka bude Váš tým oficiálně přihlášen!!

Prohlášení závodníka:

prohlášení závodníka zasílejte poštou ná výše zmíněnou adresu či e-mailem.

Omezení­:

•  V každém týmu nesmí startovat závodníci, kteří se v posledním kalendářním roce do 14-ti dnů před samotným závodem, umístili disciplíně do 10. místa v samostatných závodech světových pohárů, mistrovstvích světa nebo Evropy. Účastnili se Olympijských her v dané, nebo z ní vycházející disciplíně, nebo skončili do 10. místa disciplině,

•  Výše uvedené pravidlo neplatí pro týmy s nadační tématikou a duchem.

•  Startovat můžou pouze závodníci starší 16-ti let (závodníci do 18-ti let pouze po písemném souhlasu zákonného zástupce).

•  Pokud se u kteréhokoli závodníka prokáže uvedení nepravdivých dat v registraci, bude ze závodu diskvalifikován bez možnosti vrácení startovného.

 

 

Zdravotní zajištění:

•  Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a odpovědnost

•  Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku

•  Zdravotní zajištění na startu a v cíli v podobě zdravotnického personálu, na vodě v podobě VZS a dále na kritických místech po celé trati v podobě pořadatelských hlídek

 

•   

Pokyny pro všechny závodníky:

•  Závodníci startují na vlastní nebezpečí a pořadatel nenese odpovědnost za jejich zdraví a životy

•  Doporučujeme individuální lékařskou prohlídku

•  Závodník, který vzdá závod, musí tuto skutečnost oznámit pořadateli v co nejkratším čase

•  Závodníci musí dbát pokynů pořadatelů, záchranářů a respektovat a dodržovat pravidla silničního provozu

•  Závodníci startují se startovními čísly, která musí mít viditelně umístěna: 
Protesty přijímá hlavní rozhodčí v písemné podobě s vkladem 500,- Kč maximálně do jedné hodiny po oznámení výsledků závodu. V případě uznání protestu bude vklad vrácen. V opačném případě propadá pořadateli.

•  K provozování jakékoliv prodejní nebo propagační činnosti u prezentace, na startu, v cíli i v prostoru závodu, je třeba předem uzavřít dohodu s pořadatelem. Bez dohody s pořadatelem tyto činnosti provozovat nelze a obsluha daného propagačního místa bude vyhoštěna z areálu - místa závodu.

•  Celý závod bude natáčen různými TV společnostmi. Prosíme závodníky, aby dbali pokynů pořadatelů, kteří budou doprovázet televizi (při přejíždění na trati, na startu, v cíli, při vyhlášení výsledků apod.). Následné zpracování záznamu bude použito jak pro zpravodajské účely, tak i k samotné prezentaci celého závodu!!! Jakékoliv pořizování video záběrů, vyjma zpravodajských a určených pro vlastní potřebu, je bez povolení pořadatele nepřípustné!!!

•  Závodník souhlasí a přenechává veškerá svá marketingová práva týkající se jeho osoby pořadateli k další prezentaci závodu

•   

Platí přísný zákaz závodníkům a divákům pomáhat soupeři ve stejné nebo jiné disciplíně (Vyjma ohrožení zdraví!!!). Nastane-li takový případ, bude celý tým diskvalifikován! Závodník nesmí přijmout cizí pomoc, jinak bude také diskvalifikován. Výjimku tvoří poskytnutí první pomoci zraněnému závodníkovi, které je povinné!!! Závodník závodí pouze s jedním sportovním vybavením a to s tím, se kterým odstartoval!